Terug

Bewust een positieve strategie inzetten om met je kwetsbaarheden om te gaan, brengt empowerment op gang.

Contact

Ieder mens heeft zich manieren eigen gemaakt om met situaties om te gaan. Ook in stressvolle situaties of wanneer je je kwetsbaar voelt.

Die strategieën zijn in meer en mindere mate helpend en het is goed om daarbij stil te staan. Zonder dat je jezelf veroordeelt. Als je hier bewust mee bezig bent, kun je iets veranderen en uitvinden wat je helpt. In ons dagelijkse leven zijn we zo gewend om door te gaan met wat we ‘gewoon’ doen, dat nadenken over je patronen ineens verhelderend kan zijn. Veranderen vraagt nogal iets van ons, dus de nadruk ligt op bewustwording en ermee bezig zijn.