Terug

Het gevoel gezien te worden, waardering en begrip te krijgen – Erkenning is een van onze basisbehoeftes.

Contact

We willen erkenning krijgen voor wat we doen: bijvoorbeeld onze prestaties op het werk, als we ons best hebben gedaan voor een ander, als we ergens goed in zijn of hard voor werken.

We willen ook erkenning krijgen voor pijn of voor het leed dat ons is aangedaan. Erkenning speelt op verschillende vlakken, in relatie met anderen, in een groep, binnen de maatschappij. Helaas is erkenning niet af te dwingen en het gebrek eraan kan enorm frustreren. Het helpt om te kijken naar waar je invloed op hebt en wat je kunt doen. Het zal kracht geven daarbij sterke punten van jezelf in te zetten.